Certificeringen

Certificeringen

Borgen, uitvoeren en bijsturen

Wij zijn continue bezig met het optimaliseren van onze dagelijkse processen. Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn hiervoor belangrijke pijlers. Door het hebben én behouden van de juiste certificeringen dragen wij hier zorg voor.

“Een certificaat geeft vertrouwen. Vertrouwen in onze diensten én medewerkers.”

Met onze certificaten tonen wij aan dat wij efficiënt en veilig werken, dat wij de werkzaamheden en werkprocessen beheersen en dat wij duurzaamheid nastreven. Niet alleen omdat de wet- en regelgeving daarom vraagt, maar om u als opdrachtgever de zekerheid te bieden die u wenst. U kunt u daardoor focussen op de core-business van uw bedrijf, datgeen waar het voor u écht om draait.

hoogwerker, medewerker, bohzou

Élke Bohzou-medewerker

Basiscertificaten

  • VCA vol
  • Heftruckcertificaat
  • Hoogwerkercertificaat
  • Veilig werken langs de weg
  • CS-OOO, Certificaat Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten
  • BHV, Bedrijfshulpverlening

pand, kantine, bohzou

VCA++

Veilig en gezond werken

Wij zijn erg blij met onze medewerkers. Zij zijn ons visitekaartje. Omdat zij soms risicovolle werkzaamheden uitvoeren móet onze werkomgeving veilig zijn. Zo kunnen zij gezond blijven werken.

Bekijk hier het certificaat.

aanleg, groen, planten

ISO 9001

Dé internationale norm voor kwaliteit

Onze processen voldoen aan de internationale
kwaliteitssnormen. Wij hechten veel waarde aan de continue verbetering hiervan.

Bekijk hier het certificaat.

sloop, pand, veilig

ISO 14001

Wij beheersen onze impact op het milieu

Wij zijn ons bewust van een juiste evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie. Deze is essentieel om te kunnen voorzien in de behoeften van onze generatie en de generaties na ons.

(verwachting 2024)

graven, grondwerk

CKB

Borging kwaliteit ondergrondse infra

Dit certificaat getuigt van het uitvoeren op een juiste, veilige én kwalitatief goede wijze van werkzaamheden in de kabelinfrastructuur.

Bekijk hier het certificaat.

ontplofbare, oorlogsresten, oorlog, granaat

CS-OOO

Veilig ontmantelen

Het opsporen en ontmantelen van Ontplofbare Oorlogsresten mag op grond van artikel 4.10 van het Arbobesluit alléén plaatsvinden door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Al onze medewerkers hebben het certificaat Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten, deelgebied B.

Wél zo veilig.

Certificeringen

Geïnteresseerd?

Neem contact op

Wij denken graag mee over uw sloop-,
productie-, infra-, industrie- of
cultuurtechnische-vraagstukken.

Contact opnemen